Bestyrelse og kontakt


Bestyrelsesformand

Henning Knudsen


Næstformand

Grethe Pedersen

     

Kasserer

Claus Glud Olsen

  

Bestyrelsesmedlem

Britta Nielsen


_______________________


Andre faste opgaver og

GF-Vestervang ansvarlig:


Hjemmeside:

Lars Sander Sørensen


Parkering:

Laila Kronvold


Skralde-område:

Grethe Pedersen


Fælleshus:

Mona Andersen

Britta Nielsen    

Al henvendelse til grundejerforeningen og bestyrelsen bedes rettet via email


Alternativt via Kontaktformular herunder