Bestyrelse og kontakt


Bestyrelsesformand

Laila Kronvold


Næstformand

Grethe Pedersen

     

Kasserer

Mona Andersen

  

Bestyrelsesmedlem

Britta Nielsen

    

Al henvendelse til grundejerforeningen og bestyrelsen bedes rettet via email til


Alternativt via Kontaktformular herunder