Bestyrelse og kontakt


Bestyrelsesformand

Henning Knudsen


Næstformand

Grethe Pedersen

     

Kasserer

Mona Andersen

  

Bestyrelsesmedlem

Claus Olsen

Britta Nielsen

    

Al henvendelse til grundejerforeningen og bestyrelsen bedes rettet via email til


Alternativt via Kontaktformular herunder